4 lip 2015

Independence Day '43

 

"The most successful and spectacular activity in Oflag 64 was 'The Little Theater of Schubin College' shortly called 'The Little Theater'. The very creative theatrical group shared the wealth Broadway plays and presented to their brothers in arms their, quite often newly born and discovered, talents. POW’s produced a total of eight three-act plays, all of which were former Broadway hits, they also produced 7 one-act plays, 8 musical reviews and 1 original three-act play. In addition to these activities the scene of The Little Theater hosted the concerts of swing band and full philharmonic orchestra, glee club and choir, minstrels and occasional movies".

The first entertainment of The Little Theater Group took place on occasion of the Independence Day '43. Let's read how the birth of "The Little Theater" was recollected shortly after the war by one of its former actors, Lt. Larry Phelan. His memories were written down by Lt. Leo W. Fisher (also the POW in Oflag 64) just after his homecoming and published in series of articles entitled "Behind The Barbed Wire". The articles series were written exclusively for the Central Press.


"The Little Theater, I think, was the one of the best organizations, one of the most hopeful in the camp. Lt. Frank Maxwell, of Jersey City, NJ, was among the first to plan dramatic entertainments. He had once worked for Robert L. Ripley’s “Believe It or Not” show and had learned showmanship from him. On July 4, 1943, he produced a variety show, sans lights, stage or scenery. A poor substitute for real entertainment but it was a beginning and the good one. That night, despite a bitter irone of the barbned wire and watchful guards, the men celebrated Independence Day. Lt. Wilbur Sharpe, of Lebanon, Indiana, sang "This is Worth Fighting For!" and he meant it. A choir of 13 voices sang all of the old songs Americans love so well. The Listeners closed their eyes and for the moment they were home their loved ones close by… at peace. The program closed and the men applauded and went to bed singing. Morale skyrocketed, and 'The Little Theater' was born."

Three years ago I have asked Wilbur Sharpe to bring back the mood of this day from the past. He has agreed to perform once again the same song he sang 70 years ago during the celebration of the Independence Day '43 at Oflag 64. Below you can enjoy Bill's performance of "This Is Worth Fighting For!" accompanied by Dean Lawrence.

 


The Little Theater (timeline/repertoire/events): 
4 July 1943 - “The Independence Day Celebration” produced and directed by Frank Maxwell:
 • Song “This Is Worth Fighting For!” performed by Wilbur B Sharpe and Bob Rankin’ accompanying him on trumpet.
 • Various songs performed by choir: Seymour Bolten, Harry Carlson, Jack Carpenter, Tony Cipriani, Craig Campbell, Jim Fraser, Howard Holder, Ken Johnson, Charley Jones, Frank Maxwell, Wilbur Sharpe, Stanley Stetson and Keith Willis.
 • Skit “If Men Played Cards As Women Do” (written by George S. Kaufman, 1926), played Bill Farrell, John Cramer, Jim Koch and Harry Schultz.
The song "This Is Worth Fighting For!" is originally featured in the 1942 Universal musical directed by Charles Lamont "When Johnny Comes Marching Home" which starred Allan Jones and Jane Frazee. Below one can hear the excerpt from the movie including the song performed by the Phil Spitalny All-Girl Orchestra with Evelyn and Her Magic Violin, as well as, other versions of the songs by Jimmy’ego Dorsey, Vaughna Monroe or The Ink Spots. Sources and acknowledgments:
 • Report on Oflag 64. American Prisoners of War in Germany – prepared by Military Intelligence Service, War Department, 15 July 1944, p. 4.
 • “Behind The Barbed Wire” – by Leo W. Fisher, available at www.oflag64.us
 • Special thanks to Cynthia Burgess, daughter of Wilbur Sharpe, for preparing and recording her father's performance.  


© Mariusz Winiecki

3 lip 2015

Dzień Niepodległości ‘43

Najbardziej spektakularną formą aktywności jeńców Oflagu 64 był tzw. "Mały Teatr Szubińskiej Paki" ("The Little Theater of Schubin College"), w skrócie "Mały Teatr" ("The Little Theater"). Bardzo kreatywna grupa teatralna dzieliła się bogactwem broadwayowskich sztuk i prezentowała swoim towarzyszom broni bardzo często nowo odkryte talenty. Amerykańscy jeńcy w okresie od lipca 1943 roku do stycznia 1945 roku wyprodukowali łącznie osiem trzyaktowych sztuk, z których wszystkie były wcześniej broadwayowskimi bestsellerami. Wystawili także 7 jednoaktowych sztuk, 8 rewii musicalowych oraz jedną oryginalną trzyaktową sztukę, napisaną przez jednego z jeńców w czasie pobytu w obozie w Szubinie. Dodatkowo aktywność sceniczna "Małego Teatru" obejmowała koncerty zespołu swingowego, orkiestry symfonicznej, grupy wokalnej i chóru, minstrelsy oraz okazjonalnie projekcje filmów.

Pierwszy okolicznościowy występ zespołu "Małego Teatru Szubińskiej Paki" miał miejsce z okazji amerykańskiego Święta Niepodległości w dniu 4 lipca 1943 roku. Jak wyglądały początki "Małego Teatru" możemy dowiedzieć się dzięki powojennym wspomnieniom jednego z jego byłych aktorów, porucznika Larry'ego Phelana. Jego wspomnienia krótko po powrocie z niewoli spisał porucznik Leo W. Fisher (również jeniec Oflagu 64)  i opublikował w serii artykułów "Za kolczastym drutem" („Behind The Barbed Wire”).

"Według mnie 'Mały Teatr' był jedną z najlepiej zorganizowanych i jedną z najbardziej pogodnych form aktywności jeńców w obozie. Jednym z pierwszych, który podjął się zorganizowania programu artystycznego był porucznik Frank Maxwell, który pracując niegdyś przy "Ripley's* Wierzcie lub Nie!" (ang. Ripley's Believe It or Not!) nauczył się produkcji przedstawień od samego mistrza. 4-go lipca 1943 roku wyprodukował on pierwszą rewię – ubogi substytut prawdziwego przedstawienia – bez świateł, sceny i scenografii był dobrym początkiem. Tego wieczoru pomimo pełnej gorzkiej ironii rzeczywistości otaczających nas drutów kolczastych i czujnych strażników jeńcy świętowali Dzień Niepodległości. Porucznik Wilbur Sharpe odśpiewał patriotyczną balladę „This Is Worth For Fighting For!” i trafił tym w punkt. Trzynastoosobowy chór wykonał wszystkie stare dobre pieśni, które Amerykanie tak bardzo kochają. Zgromadzeni słuchając tego występu z zamkniętymi oczami mogli, choć na chwilę, przenieść się myślami do swoich domów i do swoich najbliższych. Po gorącym aplauzie wszyscy udali się na spoczynek z pieśnią na ustach. Morale gwałtownie wzrosło i tak narodził się 'Mały Teatr'."

Trzy lata temu poprosiłem Wilbura Sharpe'a o przywołanie dla nas klimatu tamtego wieczoru. Specjalnie dla mieszkańców Szubina Bill zgodził jeszcze raz wykonać patriotyczną pieśń "This Is Worth Fighting For!", którą zaśpiewał 72 lata temu 4 lipca 1943 roku w Oflagu 64. Akompaniuje mu Dean Lawrence.


Repertuar Małego Teatru w Oflagu 64:
4 July 1943 – “The Independence Day Celebration”. Produkcja i reżyseria: Frank Maxwell:
 • Pieśń “This Is Worth Fighting For” w wykonaniu Wilbura Sharpe'a z towarzyszeniem Boba Rankina akompaniującego mu na trąbce.
 • Wybór pieśni w wykonaniu chóru w składzie: Seymour Bolten, Harry Carlson, Jack Carpenter, Tony Cipriani, Craigh Campbell, Jim Fraser, Howard Holder, Ken Johnson, Charley Jones, Frank Maxwell, Wilbur Sharpe, Stanley Stetson oraz Keith Willis.
 • Skecz “If Men Played Cards As Women Do” (autorstwa George'a S. Kaufmana, 1926), w wykonaniu Billa Farrella, Johna Cramera, Jima Kocha Harry'ego Schultza.

"This Is Worth Fighting For” to patriotyczna ballada z filmu muzycznego z 1942 roku pt.: „When Johnny Comes Marching Home” z Allanem Jonesem i Jane Frazee w rolach głównych. Wśród znanych w latach 40tych amerykańskich wykonawców można wymienić Jimmy’ego Dorsey'a, Vaughna Monroe'a czy The Ink Spots. Poniżej przegląd tych najbardziej znanych wykonań.*Robert LeRoy Ripley (1890 –1949) – amerykański rysownik, impresario i antropolog amator; twórca słynnego „Ripley's Believe It or Not!” – serii książek, komiksów, filmów i audycji radiowych poświęconych wszystkim nietypowym, dziwnym i szokującym rzeczom z całego świata.)


Źródła i Podziękowania:
 • "Report on Oflag 64. American Prisoners of War in Germany – raport opracowany przez Military Intelligence Service, War Department, 15 July 1944, str. 4.
 • “Behind The Barbed Wire” – by Leo W. Fisher, dostępny na stronie: www.oflag64.us
 • Specjalne podziękowania dla Cynthii Burgess, córki Wilbura Sharpe'a, za przygotowanie i uwiecznienie występu swojego ojca.© Mariusz Winiecki
Copyright © for the Polish translation by Mariusz Winiecki