21 wrz 2017

Fotoreportaż z rekonstrukcji w Oflagu 64 / The Oflag 64 Re-enactment: a photo essay


Żywa historia Oflagu 64 / Living history - Oflag 64
16 września 2017 r. / September 16, 2017

Strona wydarzenia na FB / The event FB page

Rekonstruktorzy / Re-enactors:

 Pierwszy pokaz historyczny: „Przybycie jeńców” / The first historical show: “Arrival of American POWs”Drugi z pokazów pt.: „Pijacka burda – geniusze podstępu” / The second historical show: “The Fake Drunk Party”
Trzeci główny pokaz historyczny: „Ucieczka brytyjskiego lotnika” / The third historical show: “The Escape of a British Aviator”
Życie za drutem kolczastym / Life behind the barbed wire
Próba obozowego Małego Teatru / The Little Theater rehersals for "Brother Orchid"


Jeńcy sowieccy / Soviet Prisoners of War


Plan lekcji na obozowej tablicy ogłoszeń oraz strona z "Codziennego Biuletyn" / The school schedule on buletin board and the "Daily Bulletin"


Wystawy plenerowa Muzeum Ziemi Szubińskiej / Open-air exhibitions

s
Rekwizyty / Props


Brytyjscy jeńcy i obozowa poczta / British prisoners of War & camp post office


Filmowcy z Pittsburgha kręcą film dokumentalny “Feldman, portret jeńca” / Filmmakers from Pittsburgh filming the reenactment for a US documentary entitled “Feldman, Portrait of a POW”
https://www.facebook.com/FeldmanPOWDocPotomkowie jeńców Oflagu 64 uczestniczący z rekonstrukcji, przedstawiciel Ambasady Stanów Zjednoczonych oraz organizatorzy / The descendants of the Oflag 64 Krieges attending the re-enactment, the US Embassy representative and organizers