31 maj 2015

'The Oflag 64 Record' - Introduction in English


Szubin, the small Polish city was taken in September 1939 by the Nazi German occupation and was incorporated into the Third Reich under the new German name Altburgund. In an unusual and still not completely discovered way, its history is entwined with Allied prisoners-of-war held there by the Germans during WWII.
Beginning in autumn of 1939, a forced labor camp was established there for Polish people from Szubin County on property belonging to the pre-war Provincial Youth Detention Centre for boys. In January 1940 the prisoner-of-war camps, Stalag XXI-B for enlisted men and Oflag XXI-B for officers, were built. Initially, Polish soldiers and officers captured during the Invasion of Poland were held there. From June 1940 to September 1942, it was a camp for French officers, and between September 1942 and April 1943 it was a camp for British officers and Soviet officers. Beginning June 1943 and lasting until January 1945, the Nazi German Offizierslager, known as Oflag 64, was established on the same property to detain captured American officers of the US Army Ground Forces.
The purpose of this blog is to record the most complete history of Oflag 64 possible, which has been studied in detail by the author since 2008. I hope to show the history of this unusual camp as it was seen and remembered by the ex-POWs who were held there in captivity. I’d like to write this history based on their own accounts of their captivity in the camp as they have preserved them for themselves and their families, as well as, on the recent recollections of those few last veterans and survivors of Oflag 64. ‘The Oflag 64 Record’ will be the historical record of Oflag 64, based both on well-known English-language sources and also on those not widely published, including some previously unpublished sources.

Szubin, 31.05.2015
Mariusz Winiecki©Mariusz Winiecki

25 maj 2015

'The Oflag 64 Record' - zapis historii Oflagu 64 w AltburgundHistoria Szubina, małego polskiego miasteczka zajętego we wrześniu 1939 roku przez hitlerowskiego okupanta i włączonego do III Rzeszy pod nową nazwą Altburgund, w sposób nadal nie do końca dla nas odkryty splata się z losami jeńców wojennych wojsk alianckich II wojny światowej. W czasach hitlerowskiej okupacji od jesieni 1939 roku na terenie należącym do przedwojennego Wojewódzkiego Zakładu Wychowawczego dla młodzieży męskiej funkcjonował obóz przymusowej pracy dla ludności polskiej z powiatu szubińskiego, a następnie od stycznia 1940 roku obozy jenieckie Stalag XXI-B i Oflag XXI-B odpowiednio dla żołnierzy i oficerów polskich wojny obronnej Polski (do czerwca 1940), francuskich (od czerwca 1940 do września 1942) i brytyjskich (od września 1942 do kwietnia 1943), a także radzieckich. Od czerwca 1943 do stycznia 1945 roku na tym samym terenie hitlerowcy utworzyli Oflag 64 przeznaczony wyłącznie dla amerykańskich oficerów wojsk lądowych. W zamyśle blog ten ma być poświęcony historii tego właśnie okresu, kiedy w Szubinie funkcjonował Oflag 64, gdyż właśnie ta historia w sposób szczególny zainteresował autora. Przypadkowy wynik wyszukiwań w internecie informacji na temat historii Szubina stał się całkiem niechcący w pewien zimowy wieczór 2008 roku impulsem do rozpoczęcia głębszych studiów na temat historii tego miejsca. Historii widzianej głównie oczami byłych jeńców tego obozu. Zapamiętanej tak, jak utrwalili ją dla siebie samych i swoich najbliższych już podczas pobytu w obozie, ale też jak wspominali swe doświadczenia po latach, także w ostatnich miesiącach ci ostatni jeszcze żyjący, więźniowie Oflagu 64. ‘The Oflag 64 Record’ stanowić ma zapis historii Oflagu 64, powstały na podstawie znanych anglojęzycznych źródeł oraz tych mniej znanych i (szeroko) niepublikowanych.

Szubin, 25.05.2015
Mariusz Winiecki
©Mariusz Winiecki