25 maj 2015

'The Oflag 64 Record' - zapis historii Oflagu 64 w AltburgundHistoria Szubina, małego polskiego miasteczka zajętego we wrześniu 1939 roku przez hitlerowskiego okupanta i włączonego do III Rzeszy pod nową nazwą Altburgund, w sposób nadal nie do końca dla nas odkryty splata się z losami jeńców wojennych wojsk alianckich II wojny światowej. W czasach hitlerowskiej okupacji od jesieni 1939 roku na terenie należącym do przedwojennego Wojewódzkiego Zakładu Wychowawczego dla młodzieży męskiej funkcjonował obóz przymusowej pracy dla ludności polskiej z powiatu szubińskiego, a następnie od stycznia 1940 roku obozy jenieckie Stalag XXI-B i Oflag XXI-B odpowiednio dla żołnierzy i oficerów polskich wojny obronnej Polski (do czerwca 1940), francuskich (od czerwca 1940 do września 1942) i brytyjskich (od września 1942 do kwietnia 1943), a także radzieckich. Od czerwca 1943 do stycznia 1945 roku na tym samym terenie hitlerowcy utworzyli Oflag 64 przeznaczony wyłącznie dla amerykańskich oficerów wojsk lądowych. W zamyśle blog ten ma być poświęcony historii tego właśnie okresu, kiedy w Szubinie funkcjonował Oflag 64, gdyż właśnie ta historia w sposób szczególny zainteresował autora. Przypadkowy wynik wyszukiwań w internecie informacji na temat historii Szubina stał się całkiem niechcący w pewien zimowy wieczór 2008 roku impulsem do rozpoczęcia głębszych studiów na temat historii tego miejsca. Historii widzianej głównie oczami byłych jeńców tego obozu. Zapamiętanej tak, jak utrwalili ją dla siebie samych i swoich najbliższych już podczas pobytu w obozie, ale też jak wspominali swe doświadczenia po latach, także w ostatnich miesiącach ci ostatni jeszcze żyjący, więźniowie Oflagu 64. ‘The Oflag 64 Record’ stanowić ma zapis historii Oflagu 64, powstały na podstawie znanych anglojęzycznych źródeł oraz tych mniej znanych i (szeroko) niepublikowanych.

Szubin, 25.05.2015
Mariusz Winiecki
©Mariusz Winiecki
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz