14 lut 2016

“The Schubin Breaks” – new book by Stephen Dando-Collins in the USA and UK in late 2016 (The Big Break: The Greatest American WWII POW Escape Story Never Told)I’m happy to announce that new book due to be published in the USA and UK in late 2016. This will be real treat for all families of the former POWs of Oflag 64 and Oflag XXI-B to read it. Currently I’m enjoying reviewing a draft of this upcoming book by Stephen Dando-Collins. The book's title will be “The Schubin Breaks”, because it chronicles a series of escapes and escape attempts. It focuses on American POWs, as well as mentions about the brave people of Altburgund who used to help to POWs to make these escapes possible. The book begins with the RAF tunnel escape and Bryks ‘honey wagon’ escape from Oflag XXI-B, then follows the various American escapes and escape attempts from Oflag 64. In the second half of the book, the story moves away from Szubin, as it follows the fates of men who were imprisoned here, east to the Russians, and west and south to ‪‎Luckenwalde, ‪#Hammelburg and ‪#Moosburg. I had a pleasure to work closely with Stephen on the local research in Szubin. Stay tuned for more news about it.


Z ogromną radością pragnę ogłosić, że w drugiej połowie 2016 roku w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii, ukaże się nowa książka. Będzie to prawdziwa uczta dla czytelników zarówno spośród grona rodzin byłych jeńców obozów Oflag 64 i Oflag XXI-B w Szubinie, jak i zapewne później, gdy książka ukaże się również , mam nadzieję, w języku polskim, pośród mieszkańców Szubina i wszystkich zainteresowanych tematyką obozów jenieckich. Obecnie mam przyjemność recenzować maszynopis książki autorstwa Stephena Dando-Collinsa. Książka ma nosić tytuł “The Schubin Breaks” i opisuje serię różnych prób ucieczek z szubińskiego obozu. Skupia się na Amerykańskich jeńcach, jak również wspomina o bohaterskich mieszkańcach wojennego Szubina, którzy ryzykując życiem własnym i losem ich rodzin na różne sposoby pomagali tym jeńcom przy organizacji ucieczek. Historia rozpoczyna się od ucieczki lotników RAF-u tunelem i ucieczką Bryksa w beczce asenizacyjnej z Oflagu XXI-B, a następnie opisuje próby ucieczek Amerykanów z Oflagu 64. W drugiej połowie książki jej treść opisuje losy exodusu oficerów więzionych w Szubinie, na wschód przez Związek Radziecki, jak i na Zachód i Południe przez obozy w Luckenwalde, Hammelburgu oraz w Moosburgu. Miałem okazję blisko współpracować z autorem w zakresie opisu tych zdarzeń, które miały miejsce w Szubinie. Mam nadzieje, że wkrótce więcej na ten temat.

© Mariusz Winiecki

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz