27 cze 2016

The Big Break: The Greatest American WWII POW Escape Story Never Told


The photo used for the book's cover (researched by Laura Hanifin, courtesy of Muzeum Ziemi Szubińskiej) shows POW Camp in Szubin, particularly the building of communal latrine, where the Asselin tunnel had been dug.

‘THE BIG BREAK:
The Greatest WWII Escape Story Never Told’
By Stephen Dando-Collins

Will be published on January 10, 2017 in the USA and UK, and in Australia and New Zealand in May, 2017, by St Martin’s Press of New York.

Zostanie wydana nakładem nowojorskiego wydawnictwa St Martin’s Press: w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii – 10 stycznia 2017 r., w Australii i Nowej Zelandii w maju 2017 r.

Available at: Amazon.com | Amazon.co.uk | Amazon.ca | Amazon.de | Amazon.es | Amazon.it | Amazon.fr | Amazon.co.jp | Barnes&Noble.com | BookDepository.com | Indigo.ca | Saxo | Kobobooks | WHSmith | AbeBooks.com | half.com | Alibris | fishpond.com | Imprints Booksellers |

POLISH LANGUAGE RIGHTS AVAILABLE


Between 1943 and 1945, there were many attempts by Allied Prisoners of War to escape from the Nazi POW camp located at Szubin, German-occupied Poland, culminating in the successful escapes of 250 American officers in January, 1945.

W latach 1943–1945 z nazistowskiego obozu jenieckiego w Szubinie alianccy jeńcy wojenni podejmowali wiele prób ucieczek, wieńcząc te próby udaną ucieczką z niewoli 250 amerykańskich oficerów w styczniu
1945 r. 


For the first time, the full true story of these escapes, and the parts played by brave Poles in helping the escapees, is being brought to the world by ‘prolific military historian’ (US Library Journal) Stephen Dando-Collins, author of 40 books including Caesar’s Legion and several other books about ancient Rome’s legions published in Poland (by Bellona) and in many other countries including the US, UK, Canada, Australia, New Zealand, Spain, Portugal, Italy, Albania, Russia, Brazil and Korea.

Kompletna historia tych ucieczek, podejmowanych przy pomocy dzielnych Polaków (ówczesnych mieszkańców Szubina), po raz pierwszy ujrzy światło dzienne za sprawą ‘płodnego historyka wojskowości’ (US Library Journal), Stephena Dando-Collinsa, autora 40 książek, w tym Legionów Cezara oraz wielu innych pozycji o legionach starożytnego Rzymu, wydanych w Polsce (nakładem wydawnictwa Bellona) oraz w wielu innych krajach, jak: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Albania, Rosja, Brazylia czy Korea.

General Eisenhower’s personal aide, General Patton’s son-in-law, and Ernest Hemingway’s eldest son were all POWs involved in this previously untold story of escape from the Nazis.

Wśród jeńców wojennych, którzy uczestniczyli w tej dotychczas nie opisanej w historii ucieczce z
nazistowskiej niewoli można wymienić osobistego asystenta (aide-de-camp) Generała Eisenhowera, zięcia Generała Pattona czy najstarszego syna Ernesta Hemingwaya.


‘The Big Break’ charts the most successful WWII escape by POWs of either side, leaving in the shade the story told in ‘The Great Escape’, the famous book by Paul Brickhill, another Australian, whose biography Dando-Collins has also written.

"The Big Break" opisuje tę najbardziej pomyślną w historii II wojny światowej ucieczkę w wielu aspektach przyćmiewając historię opowiedzianą w "Wielkiej ucieczce", słynnej książce autorstwa innego australijczyka, Paula Brickhilla, którego biografię także napisał Dando-Collins.

Gritty, sometimes very sad, and often darkly humorous, the superby researched and written book traces the fates of colorful American escapees who reached the advancing Russians. It also tells the stories of plucky Poles including Stefania Maludzińska, Alfons Jachalski, Franciszek Lewandowski, and Henryk Szalczyński who aided escape attempts from the camp, with Stefania and Henryk being punished by the Nazis.

Drobiazgowa, czasem bardzo smutna i często z dozą czarnego humoru, znakomicie napisana książka, podąża śladem barwnych losów amerykańskich uciekinierów, którym udało się dotrzeć do zmierzających na zachód Rosjan. Książka wspomina także udział odważnych Polaków, w tym Stefanii Maludzińskiej, Franciszka Lewandowskiego, Henryka Szalczyńskiego oraz Alfonsa Jachalskiego, którzy wspomagali podejmowane próby ucieczek z obozu, a spośród których Stefania oraz Henryk zostali ukarani przez Nazistów zesłaniem do obozów pracy.

Stephen Dando-Collins has worked closely with the families of former POWs and historical researchers in Poland and Germany, including Mariusz Winiecki in Szubin, to chronicle this gripping story of irrepressible Americans determined to be free, brave Poles risking their lives to help them, and dogmatic Nazis determined to stop them.

Stephen Dando-Collins spisując tę porywającą historię pełnych energii Amerykanów, zdeterminowanych by być wolnymi, dzielnych i ryzykujących życiem Polaków, starających się im pomóc, oraz bezkompromisowych nazistów, zdecydowanych by ich powstrzymać, współpracował blisko z rodzinami byłych jeńców oraz historykami w Polsce i Niemczech, włącznie z Mariuszem Winieckim, z zamiłowania badaczem historii obozów jenieckich w Szubinie.

‘So well written, so comprehensive, and so personal for me – I knew many of these men and their
families.’ Elodie Caldwell, daughter of escapee Reid Ellsworth.

‘Tak dobrze napisana i kompleksowa, a zarazem bardzo dla mnie osobista – znałam wielu spośród tych oficerów jak i ich rodziny’. Elodie Caldwell, córka uciekiniera Reida Ellswortha.


'The Big Break' is also available:

  • in Italian language as 'La fuga impossibile: La storia vera della più grande evasione da un campo di prigionia tedesco della seconda guerra mondiale' in translation by D. Ballarin


  • in Dutch language as 'De grote ontsnapping: De grootste uitbraak van Amerikaanse krijgsgevangenen tijdens de Tweede Wereldoorlog' in translation by Gerrit-Jan van den Berg

© Stephen Dando-Collins
Copyright © for the Polish translation by Mariusz Winiecki

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz