1 gru 2015

Francuskie Stowarzyszenie Pamięci Oflagów IID–IIB–XXIB / The French Association of Oflags IID-IIB-XXIB


Dear Reader / Szanowny Czytelniku,

This entry recommends that you visit the website of the French Association of Oflags IID, IIB, and XXIB created to commemorate the captivity of French officers in Gross Born, Arnswalde and Schubin.

Niniejszym pragnę gorąco polecić stronę Francuskiego Stowarzyszenia Pamięci Oflagów IID–IIB–XXIB, założonego dla upamiętnienia niewoli francuskich oficerów w obozach jenieckich w Bornem Sulinowie, Choszcznie oraz w Szubinie.

 

Click the link /Kliknij w poniższy link:
www.oflags.fr


By clicking the English flag at the upper left, visitors can read numerous texts translated into English.
Klikając polską flagę w lewym górnym rogu strony odwiedzający może przeczytać wiele spośród zawartych tam tekstów w języku polskim.

 The secretary-general of the French association, Mr. Etienne Jacheet, has courteously allowed me the pleasure of presenting some unique photographs of French prisoners of war who were held in the Szubin camp.

Dzięki uprzejmości sekretarza generalnego francuskiego stowarzyszenia, pana Etienne'a Jacheet, mam przyjemność zaprezentować kilka unikalnych zdjęć francuskich jeńców w szubińskim obozie.

French prisoners of war at the main courtyard of the camp; in the background the main building of the camp also known as "The White House" is visible; on the right side there is one of the barracks - the one nearest the street.
Francuscy jeńcy na głównym dziedzińcu obozu, w tle widoczny główny gmach obozu znany też jako "Biały Dom", po prawej stronie jeden z baraków najbliższy ulicy.

A group of officers at the front doors of the chapel / Grupa oficerów przed drzwiami kaplicy

The chapel, which was also inside the compound / Kaplica w obrębie drutu kolczastego

Central courtyard, barracks and volleyball court - view from the site of the White House, the camp hopsital is on the right, but unseen at the photo / Centralny plac, baraki w tle i boisko do siatkówki - widziane od strony Białego Domu, po prawej stronie znajduje się, niewidoczny na zdjęciu, obozowy szpital
© Mariusz Winiecki
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz